w

Historien

På folkemunne blir Sør og Nordarnøy kalt Arnøya. Navnet Arnøy kommer av ordet are som betyr ørn. Areøene er først nevnt i vikingtiden. God historisk dokumentasjon har en først fra 1800 tallet da Arnø (som det het den gangen) utviklet seg til å bli et handelssenter i Ytre Salten.

30.04.201812:45 Tommy Børli

Historie om Nord-Arnøy Handelssted:

Med sin gode beliggenhet i forhold til datidens seilende kommunikasjon ble Arnøy et naturlig stoppested for trafikken fra og til Bergen. Som alle andre slike handelssted var de i besittelse av mye god jord. Da den nye fjøsen ble bygget omkring 1850 var det plass til over 20 melkekyr, hester og sauer.

Historien om Nord-Arnøy handelssted

Arnø handelssted nådde sin storhetstid i de gode sildeårene på slutten av 1800-tallet. Men her som så mange andre plasser så ble mellomkrigstiden en påkjenning på økonomien. Det opprinnelige handelsstedet fikk sin bane under krigen da tyskerne okkuperte alle bygninger.

Gjert Karlsen (far til Jon G. Karlsen som nå driver gården) kjøpte stedet i 1948 etter sin tante som døde under krigen. I 1952 ble det satt opp en tyskerbrakke midt oppe på øya til nytt bolighus, og driftsbygningen ble flyttet dit, slik at det kunne drives et moderne gårdsbruk der hvor jordveien var. På denne tiden var det et yrende liv på Nordarnøy som da hadde et folketall på opp mot 150. Her var skole av gammeldags sort, butikk, post, fiskemottak og anløp av lokalbåten.

Men dessverre, nye tider innhentet også øya vår. Ungdommen reiste for å ta utdanning, og kom aldri igjen. Skolen trengte sårt til fornying og løsningen på det ble at det ble bygget bru til Sørarnøy. Broen til Sørarnøy var nok redningen for Nordarnøy mot total avfolking den gangen. I ettertid er det Sørarnøy som har fått mest av det som har vært av tilflytting og utvikling.

Post, butikk, ekspedisjon er borte fra Nordarnøy og med faretruende høy gjennomsnittsalder og bare 10-12 yrkesaktive, ser det dystert ut for fremtiden. Utviklingen peker mot at øya snart er tom for fastboende, og dette ønsker Arnøy Brygge å gjøre noe med. Derfor har vi satset stort med oppføring av 4 rorbuer og brygge som har en overnattingskapasitet på til sammen 46 senger, samt kurs og konferansefasiliteter. Dette anlegget ligger hvor det tidligere handelsstedet lå, og har som mål å få bygget det opp igjen, men nå som en moderne reiselivsbedrift.

google map