Viktige presiseringer om antall deltakere på arrangement. -Oppdatert 12/11-20

5. November innførte Regjeringen nye restriksjoner for hele landet. Våre vurderinger finner dere her.

Coronavirustiltak

Vi har jobbet mye med smittevern og fysisk målt opp avstand mellom gjester. Med vår kapasitet og overholdelse av smitteværnsreglene kan vi ta inn 50 personer i 1 etasje, men det kan ikke være flere enn 20 fra samme firma/vennegjeng. 

Vi plasserer maksimum 4 personer på hvert bord og blander aldri gjester for foskjellige grupper. 

Vi kan ikke ta inn gjester etter kl 22 og skjenkestopp er kl 24:00 

Ta kontakt med oss hvis dette er uklart eller dere ønsker utfyllende informasjon. 

Det er fortsatt ingen begrensninger på hvor mange gjester en restaurant kan ta imot hvis det ikke er forbundet med et arrangement – så lenge en kan overholde smittevernreglene.
Grunnen til dette er at de ulike gruppene av gjester som besøker restauranten ikke har en relasjon til hverandre, og dermed blir risikoen for nærkontakt og spredning av smitte mindre.
Dette betyr for eksempel at bedriftens julebord med inntil 20 deltakere kan finne sted i restauranten hvor også andre gjester er til stede. 

.

NHO Reiseliv tolker de nye reglene på følgende måte:

.

Statsminister Erna Solberg redegjorde 5. november for nye, drastiske tiltak for å få kontroll på koronasmitten i Norge. Blant de nye tiltakene vil disse spesielt berøre reiselivet (skjenkestoppen trer i kraft natt til lørdag 7. november. Resten natt til mandag 9. november). Dette er en foreløpig tolkning i påvente av forskriftsendringer. 

  • Nasjonal regel om maks 50 deltagere på konferanser hvor ikke alle sitter i fastmonterte seter. Det er fortsatt lov med 200 personer hvis de har fastmonterte seter (eksempelvis teater) med minst ett sete mellom seg på samme seterad. 
  • Nasjonal regel om antallsbegrensning på maks 20 deltagere på private arrangementer innendørs, på offentlig sted som på restauranter eller i leide lokaler. Eksempelvis seremonier, begravelser, vennesamlinger, bryllup, eller idrettsarrangementer. 
  • Nasjonal regel om skjenkestopp kl. 2400. Nasjonal regel om å ikke slippe inn nye gjester etter kl. 2200. Tiltaket trer i kraft kl. 2400 natt til lørdag 7. november. 
  • Nasjonalt råd om å ha sosial aktivitet bare med de man bor sammen med, unntatt på jobb. Unngå kollektivtransport i storbyer (se lokale regler).   
  • Nasjonalt råd om å unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre, er unntatt.

Viktige presiseringer

Når er det lov å være 50 deltakere på et arrangement?  

Det er fortsatt tillatt med 50 deltakere på konferanser. Det vil si at det fortsatt er lov med en lunsj eller middag på en konferanse - så lenge det ikke serveres alkohol og gjestene har faste sitteplasser. Det er altså alkoholserveringen som avgjør om det kan være 50 eller 20 deltakere. På en middag etter en konferanse der det servers alkohol er det kun lov med 20 deltakere.  

Det er viktig å understreke at når det gjelder konserter, forestillinger etc, altså arrangementer som defineres som kulturarrangementer, er det fortsatt lov med 50 personer - også når det serveres alkohol. Det er også lov å være opptil 50 deltakere på typiske påmeldingsarrangementer, som for eksempel julebuffet eller forestilling med middag, hvor privatpersoner og andre kan kjøpe billett til et arrangement som er arrangert av en arrangør, som for eksempel et hotell eller en restaurant - også når det serveres alkohol. 

Når er det lov å være kun 20 deltakere på et arrangement?  

Når arrangementet defineres som en privat sammenkomst er det kun lov med 20 deltakere. En firmafest eller et julebord i regi av jobben defineres som en privat sammenkomst og får dermed en begrensning på 20 deltakere. Dette skiller seg fra en ren faglig konferanse der man kan være 50 deltakere (uten alkoholservering).  

En middag etter en konferanse eller et jobbseminar begrenses til 20 deltakere dersom det serveres alkohol, da dette blir definert som en privat sammenkomst. Hvis det ikke serveres alkohol på konferansen er antallet 50 deltakere. Det er altså alkoholservering som er avgjørende for om et arrangement defineres som privat sammenkomst eller ikke. 

Dersom det ikke er et arrangement:  

Det er fortsatt ingen begrensninger på hvor mange gjester en restaurant kan ta imot hvis det ikke er forbundet med et arrangement – så lenge en kan overholde smittevernreglene. Grunnen til dette er at de ulike gruppene av gjester som besøker restauranten ikke har en relasjon til hverandre, og dermed blir risikoen for nærkontakt og spredning av smitte mindre. Dette betyr for eksempel at bedriftens julebord med inntil 20 deltakere kan finne sted i restauranten hvor også andre gjester er til stede