Historie om Nord-Arnøy Handelssted:

På folkemunne blir Sør og Nordarnøy kalt Arnøya. Navnet Arnø kommer av ordet are som betyr ørn. Areøene er først nevnt i vikingtiden.God historisk dokumentasjon har en først fra 1800 tallet da Arnø (som det het den gangen) utviklet seg til å bli et handelssenter i Ytre Salten.Med sin gode beliggenhet i forhold til datidens seilende kommunikasjon ble Arnøy et naturlig stoppested for trafikken fra og til Bergen. Som alle andre slike handelssted var de i besittelse av mye god jord. Da den nye fjøsen ble bygget omkring 1850 var det plass til over 20 melkekyr, hester og sauer.

Arnø handelssted nådde sin storhetstid i de gode sildeårene på slutten av 1800-tallet. Men her som så mange andre plasser så ble mellomkrigstiden en påkjenning på økonomien. Det opprinnelige handelsstedet fikk sin bane under krigen da tyskerne okkuperte alle bygninger.
 
Gjert Karlsen (far til Jon G. Karlsen som nå driver gården) kjøpte stedet i 1948 etter sin tante som døde under krigen. I 1952 ble det satt opp en tyskerbrakke midt oppe på øya til nytt bolighus, og driftsbygningen ble flyttet dit, slik at det kunne drives et moderne gårdsbruk der hvor jordveien var. På denne tiden var det et yrende liv på Nordarnøy som da hadde et folketall på opp mot 150. Her var skole av gammeldags sort, butikk, post, fiskemottak og anløp av lokalbåten.
 
Men dessverre, nye tider innhentet også øya vår. Ungdommen reiste for å ta utdanning, og kom aldri igjen. Skolen trengte sårt til fornying og løsningen på det ble at det ble bygget bru til Sørarnøy. Broen til Sørarnøy var nok redningen for Nordarnøy mot total avfolking den gangen. I ettertid er det Sørarnøy som har fått mest av det som har vært av tilflytting og utvikling.
 
Post, butikk, ekspedisjon er borte fra Nordarnøy og med faretruende høy gjennomsnittsalder og bare 10-12 yrkesaktive, ser det dystert ut for fremtiden. Utviklingen peker mot at øya snart er tom for fastboende, og dette ønsker Arnøy Brygge å gjøre noe med. Derfor har vi satset stort med oppføring av 4 rorbuer og brygge som har en overnattingskapasitet på til sammen 46 senger, samt kurs og konferansefasiliteter. Dette anlegget ligger hvor det tidligere handelsstedet lå, og har som mål å få bygget det opp igjen, men nå som en moderne reiselivsbedrift. 

Tilgjengelighet

Sørarnøya + Nordarnøya = Arnøyene
Nordarnøy ligger ved kysten i Gildeskål Kommune. Sør og Nordarnøy blir på folkemunne kalt Arnøya eller Arnøyene. Det bor i underkant av 200 personer til sammen på de to øyene. Sør og Nordarnøy er bundet sammen med bro i Arnøy-sundet.
 
Butikker og Postkontor
Det er 2 butikker og postkontor på Sørarnøy
 
"Skjæret" med butikk, hurtigbåt og post(Foto Åge Larsen)
 
Butikkene på Sørarnøy selger mat, div husholdningsartikler, fiskeutstyr, bensin og diesel. 
  • "Jon-butikken" ligger kloss inntil veien på veien til og fra fergeleiet.
  • Joker er representert på Sørarnøy med Harald Olaussen eft. og ligger på Hurtigbåtkaia. 
  • Butikkene er åpne 1000 - 1800 (1000 - 1500). 
  • Postkontoret er plassert i Joker butikken og har de samme åpningstidene som butikken.

Beliggenhet

40 min fra Bodø – 3 timer fra Bodø
 
Nordarnøy ca 3 mil i luftlinje fra Bodø i Gildeskål Kommune. Bodø kan nåes med vel ½ times tur med hurtigbåt. 
 
Hvordan komme seg til Nordarnøy?
Med bil følges rv17 til Sund eller Horsdal Fergeleie. Ferge til Sørarnøy, følg veien til Nordarnøy. Det er også gode hurtigbåtforbindelser til/fra Bodø og Inndyr. Gå inn på hurtigbåtruter på linken under. Evt klikk på logoen til NAF og søk opp reiserute med NAF’s  veibok. NAF Kan byttes til noe annet hvis mer hensiktsmessig
Ellers er det bare hyggelig å kunne stå til disposisjon på tlf: +47 94 88 53 80 
 
Fergeruter:
Sund - Horsdal – Sørarnøy Sett inn riktig link eller pdf av rutene 
 
Hurtigbåtruter:
Bodø - Helgeland – Bodø Sørarnøy Sett inn riktig link eller pdf av rutene
 
Bodø - Ytre Gildeskål Sørarnøy Sett inn riktig link eller pdf av rutene