Fiske

Det å ta seg en tur ut på havet litt sent på kvelden og være ute mens solen nesten går ned i havet for så å gå opp igjen, må bare oppleves. Havet rundt Arnøyene har gitt grunnlag for hoved-næringen, fiske, i århundrer. Tradisjonelt er det fiske fra båt som er mest vanlig, men det er flere fine fiskeplasser for stangfiske i Arnøysundet, fra eller rundt brua. Ved å kjøre båt bare noen hundre meter fra land er det utallige fiskeplasser å velge mellom. Her er grunner hvor man får torsk og småsei. På yttersiden av Nordarnøy i Bakk er det mye Uer å få. Store deler av året er det til dels store forekomster av storsei

Sikkerhet

Fokusering på kvalitet og sikkerhet er ekstremt viktig for oss på Arnøy Brygge. Alle våre båter er derfor godt utstyrt med drivanker, sett med årer og båtshakere. Sikkerhetspakke med redningsline, 2 fallskjermraketter og 2 nødbluss, samt OnSatTracking er også plassert om bord.

Sløyehus

vårt nyoppførte sløyehus er det god plass for sløying og tilbereding av fisk. Her er det frysekapasitet samt lager for, for eksempel isopor kasser for frakting av fisk. Sløyehuset har også rennende fersk vann, trykkflaske for rengjøringsmiddel, samt høytrykksspyler som gjør at det er lett å vaske og å holde det rent. Her oppbevares også fiskekasser til bruk i båten. 

Minstemål/kvoter:

Pga bærekraftighet og at de kystnære fiskeressursene er under sterkt press, er det innført bestemmelser om minstemål som er avgjort av Fiskeri- og Kystdepartementet. Fra 1. januar 2010 skal også disse gjelde for norske og utenlandske fritidsfiskere. Minstemålene er gjennomført for å hindre at umoden fisk blir fisket. For enkelte arter og fisking i enkelte områder er det fritids- og turfiskere som står for størstedelen av fisket. I tillegg er det innført kvoter på fritids/turistfisket. Dette betyr at fridtidsfiskere eller turistfiskere kan ta med seg 15 kg fisk eller fiskevarer pr person, inkludert bearbeidet produkter som fiskefilet eller lignende. I tillegg kan en ta med seg èn hel trofèfisk.
De artene som ikke omfattes av utførselskvotene er ferskvannsfisk, laks, ørret og røye. Fisk som turister kjøper direkte fra fiskefartøy som er registrert i Fiskeridirektoratets fartøysregister er unntatt utførselsesbegrensningen på 15 kg. Hvis man kjøper fisk fiskere er det veldig viktig å be om kvittering som kan fremvises i tollen. 

Art Minstemål
Torsk   47 cm  
Sei   32 cm  
Hyse   44 cm  
Kveite   80 cm  
Makrell   30 cm